Klätterhallen

Allmänt


Inomhusklättring sker på väggen belägen i Tingvallahallarna i Karlstad. Hallen har kapacitet till om kring 80 leder.

Information om leder finns vid klätterväggen. Vi använder oss av fransk gradering på sportleder och boulderväggarna. 


Hallen städas på torsdag morgon så de som är sist med att lämna lokalen på onsdagar ska flytta bänkar, mattor och annan inredning så att detta ligger ovanpå den tjocka mattan vid boulderväggen.

Öppettider


Medlemmar i K3 har generös tillgång till klätterhallen som finns längst in i Karlstads innebandyarena.
Om hallen inte är bokad för aktiviteter, se kalendern på K3 hemsida, så kan nyckel kvitteras ut i Karlstads innebandyarenas cafeteria. Cafeterians öppettider varierar över året men aktuella öppettider finns på Tingvallahallarnas hemsida.


När Cafeterian är stängd så kan nyckel även hämtas ut i receptionen på KMTI som ligger på Säterivägen på andra sidan järnvägsövergången. Se nyckelrutin nedan.


Observera att på måndagar mellan 18.00-20.00 samt onsdagar mellan 18.00-21:00 har barn- och ungdomsgruppen träning och hallen är stängd för övriga meddlemmar.

Gästklättring


Alla som inte tecknat väggavgift i föreningen (K3) måste lösa en gästavgift för att klättra.

Detta gäller både repklättring och bouldering.


Ett gästkort kostar 80 kr och köps i Tingvallahallarnas kafeteria, och ska vara betalt innan klättringen påbörjas.


Gästkortet ska fästas synligt på utrustningen och gäller för ett tillfälle.

Observera att gästkortet endast kan köpas tillsammans med en medlem i K3.

Är kafeterian stängd går det även att swisha avgiften till nummer 1-234-809-364.


Gäst till medlem i K3


Medlemmar i Karlstad Klätterklubb kan ta med sig gäster som vill prova på klättring. Gäster till medlemmar får låna all nödvändig utrustning. Medlemmen ansvarar för att klättringen sker på ett säkert sätt.


Stökt - appen för kaosväggarna


I föreningen har vi valt att bygga större delen av våra boulderväggar med mycket grepp och använder oss av appen Stökt för att registrera och klättra varandras problem. Detta är en populär app som flera klättergym använder sig av för att registrera problem på så kallad kaosväggar. 


Kaosväggarna byggs om var 1-2 år för att erbjuda förnyelse.  Övervåningen  
På övervåningen har vi en mer överhängande vägg med drygt 500 grepp som kombinerat skapar otalia varianter på problem. 


 

Nedervåningen
Två lutningar på överhäng men inte lika brant som på övervåningen. Därför marginellt enklare och inte fullt lite många grepp.Kom igång 

Så här gör du för att ladda ner och  börja använda appen på våra väggar. 


Besök www.getstokt.com där du hittar nedladdningslänkar och mer information. 


Du kan också klicka på någon av följande direktlänkar med din smartphone.  


Apple Appstore - IOS-telefon

Google Play - Android telefon


Efter att du laddat ner appen behöver du registrera dig som användare


Välj K3 Karlstad klättergym som gym (du kan växla mellan flera). 


Registrera egna problem eller klättra någon av våra befintliga som i skrivande stund är över 600 st Nyckelrutin


Bakgrund
Under ordinarie öppettider finns personal hos HAIK som ser till att hallens dörrar är låsta när de lämnar Allianshallarna (innebandyhallarna) för dagen. Vid träning efter öppettider krävs att en ansvarig ser till att hallens dörrar är låsta när de tränat klart. För innebandylagen är detta en enkel sak, deras tränare/ledare bär ansvaret för att se till att dörrarna är låsta efter träning. HAIK vill ha en ansvarig hos K3 också.


För K3 är det svårare eftersom vår träning är individuell. Det är inte rimligt för styrelsen att se till att hallens dörrar är låsta varje kväll. Därför måste varje enskild medlem ta ansvar för att se till att hallen är ordentligt låst. K3 har därför en rutin för att säkerställa att dörrarna är låsta och därmed visa HAIK att vi tar frågan på allvar genom att skapa en spårbarhet i vem som är i hallen utanför ordinarie arbetstid samt vem som har nyckel. Gör vi inte detta kommer vi inte få klättra utanför HAIKs öppettider. 


Rutin för nyckelansvarig

Det ska alltid finnas en nyckelansvarig vid vår klättervägg. Det finns två typer av nycklar, en i kiosken som används när hallen är öppen och en hos Racketcenter (Stadionvägen 2) när hallen är stängd.
Hämtar du ut en nyckel från kiosken eller från Racketcenter så är det du som är nyckelansvarig. Du ansvarar då för nyckeln. Vill du gå hem och det finns andra klättrare i hallen så är det ditt ansvar att någon annan blir nyckelansvarig. 


 1. Som nyckelansvarig ska du fylla i namn, mobilnummer, datum och vilken nyckel du har (Kiosk eller Racketcenter). Detta görs i de gröna rutorna i en pärm som finns  innanför vår entrédörr märkt "Nyckelansvarig". 
 2. När du lämnar tillbaka nyckeln eller lämnat över rollen som Nyckelansvarig till någon annan ska du stryka ditt namn och se till att nästa Nyckelansvarig fyller i sina uppgifter i pärmen.
 3. Om du är ensam kvar i hallen när du går ska du fylla i klockslag och kryssa i att du kollat att Innebandyhallarnas dörrar är låsta (de röda rutorna i pärmen). Ena dörren är den under lilla repväggen och den andra är entrédörren till Innebandyhallarna. 


Om kiosken är stängd lämnar du kiosknyckeln på disken framför de nedragna jalusierna. 
Kiosknyckeln ska aldrig återlämnas på annat ställe än just i kiosken och ska således aldrig föras ut ur  innebandyhallarna. På samma sätt ska en nyckel från Racketcenter aldrig återlämna i kiosken. Nyckel hos Racketcenter

Det finns två nycklar hos Racketcenter. För att hämta ut en nyckel lämnar du medlemskortet eller legitimation till Racketcenter som pant och de tar ditt namn och mobilnummer. Nyckeln du får är både en nyckel och en nyckelbricka som tar dig in i Innebandyhallarna. Som Nyckelansvarig är det viktigt att du går att nå på det mobilnummer du lämnar till Rackethallarna. Ha därför inte telefonen på ljudlöst e.dyl i dessa fall. 


Om du kommer till Rackethallarna och nycklarna redan hämtats ut ska du ringa numret till personen som senast hämtade nyckeln, alltså den person som just nu är Nyckelansvarig så får de komma och öppna åt dig. Skulle du ta över ansvaret för nyckeln får du och den förra nyckelansvarige se till att rätt medlemskort ligger hos Rackethallarna.


Byte av Nyckelansvarig hos Rackethallarna sker endera genom att följa med till Rackethallarna för byte personligen. Eller genom att lämna kort, namn och nummer till den som lämnar hallen, som sedan lämnar det till Rackethallarna i utbyte mot sitt kort. 

Skulle Rackethallarna vara stängt när du lämnar tillbaka nyckeln måste du lämna den vid öppningsdags hos Rackethallarna nästföljande dag. 


Du hittar öppettider till Karlstad Racketcenter på följande länkAnsvar och rutiner Karlstad Innebandyarena lågsäsongen!

Under perioder när ordinarie personal för HAIK inte är på plats (ex. sommarperioden) är du skyldig att följa följande för att kunna nyttja klätterväggen. 


 • Ställ inte upp några dörrar och släpp bara in de som tillhör laget om
  ingen annan uppgörelse finns med Tomas eller Anders från HAIK.
 • MINST en ledare är kvar till sist och ser till att hela laget har tagit sig ut
  från anläggningen innan man själv lämnar.
 • Städa upp efter er i hall, omklädningsrum och allmänutrymmen ni
  nyttjat.
 • Gå ett varv och se till att inga obehöriga tagit sig in i hallarna.
 • Kolla att inga kranar står och rinner på allmäntoaletter och i
  omklädningsrum (även om du inte besökt wc).
 • Känn att dörrarna gått i lås när ni lämnar anläggningen.Viktigt

Vi kommer inte kunna nyttja vår träningsanläggning utanför Innebandyarenans öppettider om ovan inte följs. Det betyder långa uppehåll under sommar- och semesterperioder. Därför väldigt viktigt att dessa följs till fullo.
Hör av er om ni märker att rutinen krånglar så ska styrelsen se till att den förbättras. Samma gäller om reglerna inte följs. 


Ledbyggande i hallen


Styrelsen har beslutat att det inte längre är tillåtet att skruva grepp eller leder om man inte är "godkänd" av ledbyggargruppen. Det kommer alltså inte vara tillåtet att skruva upp fullt med grepp på boulderväggen exempelvis. Detta för att kunna förnya leder och problem i högre frekvens än tidigare.


Vid önskemål, tankar eller feedback gällande hallens leder och boulderproblem så välkommnas mail till 

ledbyggargruppen@karlstadklatterklubb.se.


Om du vill bygga, ta kontakt med ledbyggargruppen så får ni mer ingående information om vad som gäller.


Efter godkännande gäller följande riktlinjer vid byggande:

 • Bygg alltid färgkodat.
 • Varje ankare ska rymma tre leder:
  • En lätt (grad upp till 5a+)
  • En medel (grad mellan 5b till 6a+)
  • En svår grad från 6b och uppåt)
  Om det redan finns en lätt led under det ankare du vill bygga, välj ett annat ankare.
 • Bygg säkert.
  • Se till att klättraren inte riskerar långa fall vid klipp av express.
  • Spärra av området under dig ordentligt vid byggnation så att ingen riskerar att få fallande grepp eller utrustning på sig.
  • Kontrollera alla grepp när du är klar och komplettera med större grepp med minst en setskruv (T25).
 • Bygg genomtänkt. Att bygga en led är inte samma sak som att sätta upp en massa grepp. Vilken typ av led ska du bygga? Vilka tekniska svårigheter ska den erbjuda? Tänk igenom innan - då blir det bra leder!
 • Bygg klart din led! Låt det inte vara ett projekt som drar ut på tiden.
 • Vill du bygga om eller riva en befintlig led skall alltid ledbyggargruppen kontaktas.