Klätterhallen

Allmänt


Inomhusklättring sker på väggen belägen i Tingvallahallarna i Karlstad. Hallen har kapacitet till om kring 80 leder.

Information om leder finns vid klätterväggen. Vi använder oss av fransk gradering på sportleder och boulderväggarna. 


Hallen städas på torsdag morgon så de som är sist med att lämna lokalen på onsdagar ska flytta bänkar, mattor och annan inredning så att detta ligger ovanpå den tjocka mattan vid boulderväggen.

Öppettider


Medlemmar i K3 har generös tillgång till klätterhallen som finns längst in i Karlstads innebandyarena.
Om hallen inte är bokad för aktiviteter, se kalendern på K3 hemsida, så kan nyckel kvitteras ut i Karlstads innebandyarenas cafeteria. Cafeterians öppettider varierar över året men aktuella öppettider finns på Tingvallahallarnas hemsida.


När Cafeterian är stängd så kan nyckel även hämtas ut i receptionen på KMTI som ligger på Säterivägen på andra sidan järnvägsövergången. Se nyckelrutin nedan.


Observera att på måndagar mellan 18.00-20.00 samt onsdagar mellan 18.00-21:00 har barn- och ungdomsgruppen träning och hallen är stängd för övriga meddlemmar.

Gästklättring


Alla som inte tecknat väggavgift i föreningen (K3) måste lösa en gästavgift för att klättra.

Detta gäller både repklättring och bouldering.


Ett gästkort kostar 80 kr och köps i Tingvallahallarnas kafeteria, och ska vara betalt innan klättringen påbörjas.


Gästkortet ska fästas synligt på utrustningen och gäller för ett tillfälle.

Observera att gästkortet endast kan köpas tillsammans med en medlem i K3.

Är kafeterian stängd går det även att swisha avgiften till nummer 1-234-809-364.


Gäst till medlem i K3


Medlemmar i Karlstad Klätterklubb kan ta med sig gäster som vill prova på klättring. Gäster till medlemmar får låna all nödvändig utrustning. Medlemmen ansvarar för att klättringen sker på ett säkert sätt.


Stökt - appen för kaosväggarna


I föreningen har vi valt att bygga större delen av våra boulderväggar med mycket grepp och använder oss av appen Stökt för att registrera och klättra varandras problem. Detta är en populär app som flera klättergym använder sig av för att registrera problem på så kallad kaosväggar. 


Kaosväggarna byggs om var 1-2 år för att erbjuda förnyelse.  Övervåningen  
På övervåningen har vi en mer överhängande vägg med drygt 500 grepp som kombinerat skapar otalia varianter på problem. 


 

Nedervåningen
Två lutningar på överhäng men inte lika brant som på övervåningen. Därför marginellt enklare och inte fullt lite många grepp.Kom igång 

Så här gör du för att ladda ner och  börja använda appen på våra väggar. 


Besök www.getstokt.com där du hittar nedladdningslänkar och mer information. 


Du kan också klicka på någon av följande direktlänkar med din smartphone.  


Apple Appstore - IOS-telefon

Google Play - Android telefon


Efter att du laddat ner appen behöver du registrera dig som användare


Välj K3 Karlstad klättergym som gym (du kan växla mellan flera). 


Registrera egna problem eller klättra någon av våra befintliga som i skrivande stund är över 600 st Nyckelrutin


Bakgrund
Under ordinarie öppettider finns personal hos HAIK som ser till att hallens dörrar är låsta när de lämnar Allianshallarna (innebandyhallarna) för dagen. Vid träning efter öppettider krävs att en ansvarig ser till att hallens dörrar är låsta när de tränat klart. För innebandylagen är detta en enkel sak, deras tränare/ledare bär ansvaret för att se till att dörrarna är låsta efter träning. HAIK vill ha en ansvarig hos K3 också.


För K3 är det svårare eftersom vår träning är individuell. Det är inte rimligt för styrelsen att se till att hallens dörrar är låsta varje kväll. Därför måste varje enskild medlem ta ansvar för att se till att hallen är ordentligt låst. K3 har därför en rutin för att säkerställa att dörrarna är låsta och därmed visa HAIK att vi tar frågan på allvar genom att skapa en spårbarhet i vem som är i hallen utanför ordinarie arbetstid samt vem som har nyckel. Gör vi inte detta kommer vi inte få klättra utanför HAIKs öppettider.


Rutin för nyckelansvarig
Det ska alltid finnas en nyckelansvarig när någon är vid vår klättervägg. Hämtar du ut en nyckel från kiosken eller från KMTI så är det du som är nyckelansvarig. Du ansvarar då för nyckeln. Vill du gå hem och det finns andra klättrare i hallen så ska du se till att någon annan blir nyckelansvarig.


Som nyckelansvarig ska du fylla i namn, mobilnummer, datum och vilken nyckel (KMTI eller HAIK) du har i en pärm märkt "Nyckelansvarig". Pärmen hänger eller ligger vid vår entré. När du lämnar tillbaka nyckeln eller lämnat över rollen som Nyckelansvarig till någon annan ska du stryka ditt namn och se till att nästa Nyckelansvarig fyller i sina uppgifter i pärmen.

Om du är ensam kvar i hallen när du går ska du fylla i klockslag och kryssa i att du kollat att Innebandyhallarnas dörrar är låsta. Ena dörren är den under lilla repväggen i porten och den andra är entrédörren till Innebandyhallarna. När kiosken är stängd lämnar du kiosknyckeln på kioskdisken.


Nyckel hos KMTI
Vi har även sett till att två nycklar finns hos KMTI. För att hämta en utav de lämnar du medlemskortet och KMTI tar namn och nummer så får du nyckeln till Innebandyhallarna. Som Nyckelansvarig är det viktig att du går att nå på din mobiltelefon.


Om du kommer till KMTI och nycklarna har redan hämtats ut ska du ringa numret till personen som senast hämtade nyckel. KMTI har deras namn och nummer, ring och Nyckelansvarig öppnar åt dig. Skulle du ta över ansvaret för nyckeln får du och den förra nyckelansvariga se till att rätt medlemskort ligger hos KMTI.


Byte av Nyckelansvarig hos KMTI sker endera genom att följa med till KMTI för byte personligen. Eller genom att lämna kort+namn+nummer till den som lämnar hallen, som sedan lämnar det till KMTI i utbyte mot sitt kort. Glöm heller inte att skriva i pärmen märkt "Nyckelansvarig" vem som tar över ansvaret.

Vid återlämning av nyckel till KMTI när KMTI har stängt får nyckel inte lämnas i deras brevlåda utan du måste åka in och lämna nyckeln när KMTI öppnar dagen efter. Är detta besvärligt för dig får du se till att lämna tillbaka nyckeln under KMTI's öppettider.


Viktigt!
Klarar vi inte av att sköta detta kommer vi inte kunna använda vår träningsanläggning när Innebandyarenan har stängt. Under semestrar är arenorna stängda långa perioder vilket kraftigt begränsar våra möjligheter att klättra inomhus. Hör av er om ni märker att rutinen krånglar så ska styrelsen se till att den förbättras.


Ledbyggande i hallen


Styrelsen har beslutat att det inte längre är tillåtet att skruva grepp eller leder om man inte är "godkänd" av ledbyggargruppen. Det kommer alltså inte vara tillåtet att skruva upp fullt med grepp på boulderväggen exempelvis. Detta för att kunna förnya leder och problem i högre frekvens än tidigare.


Vid önskemål, tankar eller feedback gällande hallens leder och boulderproblem så välkommnas mail till 

ledbyggargruppen@karlstadklatterklubb.se.


Om du vill bygga, ta kontakt med ledbyggargruppen så får ni mer ingående information om vad som gäller.


Efter godkännande gäller följande riktlinjer vid byggande:

 • Bygg alltid färgkodat.
 • Varje ankare ska rymma tre leder:
  • En lätt (grad upp till 5a+)
  • En medel (grad mellan 5b till 6a+)
  • En svår grad från 6b och uppåt)
  Om det redan finns en lätt led under det ankare du vill bygga, välj ett annat ankare.
 • Bygg säkert.
  • Se till att klättraren inte riskerar långa fall vid klipp av express.
  • Spärra av området under dig ordentligt vid byggnation så att ingen riskerar att få fallande grepp eller utrustning på sig.
  • Kontrollera alla grepp när du är klar och komplettera med större grepp med minst en setskruv (T25).
 • Bygg genomtänkt. Att bygga en led är inte samma sak som att sätta upp en massa grepp. Vilken typ av led ska du bygga? Vilka tekniska svårigheter ska den erbjuda? Tänk igenom innan - då blir det bra leder!
 • Bygg klart din led! Låt det inte vara ett projekt som drar ut på tiden.
 • Vill du bygga om eller riva en befintlig led skall alltid ledbyggargruppen kontaktas.