KONTAKT & ROLLER

 
 
 
 

Klubbuppgifter


Föreningsnummer: 32127-65

Organisationsnummer: 874001-1369

Bildad: 1987-01-01


Kontaktuppgifter


Besöks- & postadress:
Tingvallahallarna
Stadionvägen 1
653 40 Karlstad

Epost: kontakt@karlstadklatterklubb.se


Ekonomiuppgifter


Bankgiro: 291-7631

Swishnummer: 1-234-809-364

Styrelse och områdesansvariga


Ledamöter valda av årsmötet 2022


Ordförande: William Strömgren
ordforande@karlstadklatterklubb.se


Vice ordförande: Tove Johansson


Kassör: Martin Levin
kassor@karlstadklatterklubb.se


Sekreterare: Anna Sjödin


Ledamot: Joakim Eriksson


Ledamot: Olov Sandberg


Ledamot: Dennis Dam


Suppleant: Niklas Brand


Suppleant: Mihalis KalvarosBarn och ungdomsansvarig: Jonas Wallmander


Prova på: Petter Mellander


Webbplats: Sören Danielsson
webmaster@karlstadklatterklubb.se


Utbildning: Mattias Nilsson

utbildning@karlstadklatterklubb.se


Medlemsansvarig: Oscar Flack

medlemsansvarig@karlstadklatterklubb.se


Säkerhetssamordnare / Incidentrapportör: Mattias Hedberg